Quá hạn đổi GPLX bao lâu sẽ phải sát hạch lại?

  18/07/2016

  Admin

Quá hạn đổi GPLX bao lâu sẽ phải sát hạch lại?

 Theo quy định mới nhất, trước ngày 31/12/2015 tới đây, tất cả giấy phép lái xe (GPLX) bằng giấy bìa sẽ phải được chuyển đổi sang GPLX mới bằng vật liệu PET. Nếu không đổi theo quy định, người có GPLX bằng giấy phải sát hạch lại lý thuyết.

 


Mẫu GPLX mới bằng vật liệu PET

Mẫu GPLX mới bằng vật liệu PET

Theo Điều 25 của Thông tư 58/2015/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 20/10/2015 về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, thời hạn của GPLX được quy định như sau:

- GPLX hạng A1, A2, A3 không có thời hạn;

- GPLX hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam; trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp;

- GPLX hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp;

- GPLX hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp.

Theo Điều 48 và 49 của Thông tư này, việc đổi và cấp lại GPLX được thực hiện như sau:

- Người có GPLX còn thời hạn hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng (kể từ ngày hết hạn), người có giấy phép lái xe bị hỏng, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng được xét đổi giấy phép lái xe (không phải sát hạch lại);

- Người có GPLX quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm(kể từ ngày hết hạn), phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại GPLX;

Người có GPLX quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên (kể từ ngày hết hạn), phải sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại GPLX.

Theo Điều 57, GPLX bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang GPLX mới bằng vật liệu PET theo lộ trình sau:

- Giấy phép lái xe ô tô và giấy phép lái xe hạng A4: trước ngày 31/12/2016.

- Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3): trước ngày 31/12/2020.

Sau 06 tháng theo lộ trình chuyển đổi quy định như trên, người có giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.

Hotline: 0961 268 555